1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik

1 no.lu KDV beyannamesinde; – Matrah bölümünde yer alan “Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler” kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce “550-Diğerleri” kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir. – İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” […]

Devamı
Belge Sayısının KDV1 Beyannamesinde Bildirimi Kaldırıldı

Mükelleflerimize bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.  

Devamı
Asgari Ücret 2017 & Asgari Geçim İndirimi 2017

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 01/01/2017 – 31/12/2017 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 1.777,50 SGK PRİMİ% 14 248,85 İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31 DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49 KESİNTİLER TOPLAMI 373,44 NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06   İŞVERENE MALİYETİ (TL / […]

Devamı
30.06.2016 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Döviz Kurları

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30.06.2016 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. 30.06.2016 tarihinde uygulanacak olan kurlar 29.06.2016 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 30.06.2016 tarihli gösterge kurlarıdır. Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı […]

Devamı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Haziran 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29758 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Birden fazla iş güvenliği uzmanı […]

Devamı
KDV1 – Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) ‘Gerekli Programlar’ bölümünden indirip […]

Devamı
Site Yönetimlerinin Ortak Alanları Kiraya Vermesi

Bu yazımız, ortak alanların reklam v.b işler için kiraya verilmesinde uygulamanın nasıl olacağı ile ilgilidir. Ortak alanların kiraya verilmesi suretiyle elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanununca niteliği bakımından kat maliklerince elde edilmiş kira geliri (Gayrimenkul Sermaye İradı) olarak değerlendirilmektedir. Site yönetimi burada kat malikleri adına vekil sıfatıyla bu işlemi yapmaktadır. Yani geliri elde esasen unsur […]

Devamı
Yıllık Ücretli İzin Hakkı, İzin Süreleri, İzin Kullanma, İzin Ücreti

4857 Sayılı İş Kanununun 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61. maddeleri yıllık ücretli izinlerin nasıl hesaplanacağını, izin sürelerini, iznin kullanma şeklini ve diğer hususları düzenlemiştir. Yaz döneminin gelmesi ve izinlerin yine gündeme geldiği şu günlerde bu konuya değinmek gerekirdi diye düşünüyorum. Umarım işçi ve işveren açısından faydalı olacaktır.

Devamı
Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamı
Google’da en çok ne arıyoruz ?

Son 30 günde en çok ne aradık ? Son 1-2 aylık periyotta en çok 6661 sayılı kanuna göre yapılacak muhasebe kayıtları, gelir tablosu ve bilanço dipnotları, geçici vergi faaliyet kodlarını ve Kdv iade kontrol raporu segmentleri ile ilgili aramalar yaptık.   1 6661 sayılı kanun muhasebe kaydı 2 kdv iadesi kontrol raporu segmentleri 3 6661 […]

Devamı