ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 01/01/2017 – 31/12/2017

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 14 248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49

KESİNTİLER TOPLAMI 373,44

NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

 

Açıklamalar (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 

(**) Net ele geçen asgari ücrete (133.31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

 

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

 

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 – AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR
Bekar 133,31
Evli eşi çalışmayan 159,98
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 179,97
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 199,97
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 226,63
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 226,63
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 226,63
Evli eşi çalışan 133,31
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 153,31
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 173,31
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 199,97
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 213,30
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 226,63

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30.06.2016 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.

30.06.2016 tarihinde uygulanacak olan kurlar 29.06.2016 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 30.06.2016 tarihli gösterge kurlarıdır.

Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.

 

 

DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ EFEKTİF ALIŞ
 1 ABD DOLARI 2,8936 2,8916
 1 AVUSTRALYA DOLARI 2,1422 2,1323
 1 DANİMARKA KRONU 0,43019 0,42989
 1 EURO 3,2044 3,2022
 1 İNGİLİZ STERLİNİ 3,869 3,8663
 1 İSVİÇRE FRANGI 2,944 2,9396
 1 İSVEÇ KRONU 0,33845 0,33821
 1 KANADA DOLARI 2,2225 2,2143
 1 KUVEYT DİNARI 9,5325 9,3895
 1 NORVEÇ KRONU 0,34165 0,34141
 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,77156 0,76577
 100 JAPON YENİ 2,8149 2,8045
 1 RUS RUBLESİ 0,04484
 100 İRAN RİYALİ 0,00938

30 Haziran 2016 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29758

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.”

Devamını okumak için »

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) ‘Gerekli Programlar’ bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

Bu yazımız, ortak alanların reklam v.b işler için kiraya verilmesinde uygulamanın nasıl olacağı ile ilgilidir.

Ortak alanların kiraya verilmesi suretiyle elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanununca niteliği bakımından kat maliklerince elde edilmiş kira geliri (Gayrimenkul Sermaye İradı) olarak değerlendirilmektedir. Site yönetimi burada kat malikleri adına vekil sıfatıyla bu işlemi yapmaktadır. Yani geliri elde esasen unsur kat malikleridir.

Uygulamanın gerçekleşmesi durumunda site yönetimi tüzel kişi olmadığından ve kiralama yapan şirket tarafından tüzel kişi olması sebebiyle gider pusulası ile belgelenecektir. Bu durumda Gelir Vergisi Kanunu 94. Maddesine göre tevkifat yapma mecburiyeti olanlara kiraya verilen ortak alanlardan elde edilen kira hak sahibi kat malikleri başına beyan sınırını tek olarak ve/veya başka kiralarla birlikte aşması halinde beyan edilecektir. (2016 Beyan Sınırı 30.000,00 TL)

Devamını okumak için »

4857 Sayılı İş Kanununun 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61. maddeleri yıllık ücretli izinlerin nasıl hesaplanacağını, izin sürelerini, iznin kullanma şeklini ve diğer hususları düzenlemiştir. Yaz döneminin gelmesi ve izinlerin yine gündeme geldiği şu günlerde bu konuya değinmek gerekirdi diye düşünüyorum. Umarım işçi ve işveren açısından faydalı olacaktır.

Devamını okumak için »

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN
BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını okumak için »

Google’da en çok ne arıyoruz ?

Yazı: 20th Mayıs 2016 Yazan gz Kategori Kısa Kısa
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Son 30 günde en çok ne aradık ?

Son 1-2 aylık periyotta en çok 6661 sayılı kanuna göre yapılacak muhasebe kayıtları, gelir tablosu ve bilanço dipnotları, geçici vergi faaliyet kodlarını ve Kdv iade kontrol raporu segmentleri ile ilgili aramalar yaptık.

 

1 6661 sayılı kanun muhasebe kaydı
2 kdv iadesi kontrol raporu segmentleri
3 6661 sayılı teşvik muhasebe kaydı
4 geçici vergi çalışması excel
5 geçici vergi faaliyet kodu

Devamını okumak için »

Bu yazımızda Mayıs ayı sonuna kadar yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden bahsedeceğiz. Özellikle bahsedeceğimiz konu Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının bildirimleri olacaktır.

  Devamını okumak için »

5510 sayılı kanunun 81. maddesi gereği işverenlere sağlanan %5’lik teşvik ve 6661 sayılı torba yasanın 17. maddesi gereği sağlanan teşviklerin muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı,

 

Devamını okumak için »